TEČAJ O UPRAVLJANJU OSEBNIH FINANC IN 2 URI OSEBNEGA SVETOVANJA

144 

Opis

4-tedenski tečaj in 2-krat 60 minutno osebno svetovanje