TEČAJ O UPRAVLJANJU OSEBNIH FINANC IN 1 URA OSEBNEGA SVETOVANJA

116 

Opis

4-tedenski tečaj in 60 minutno osebno svetovanje